Postępowania

Zespół prawników Taxeo wspiera kompleksowo Klientów we wszystkich postępowaniach dotyczących przedsiębiorców przed administracją publiczną, sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a ponadto w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. Wieloletnie doświadczenie i praktyka pozwalają nam zaoferować m.in. pomoc w:

  • sporządzaniu pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, czy wyroku zaocznego,
  • reprezentowaniu bezpośrednim Klienta na rozprawach, poprzez osobiste uczestnictwo i aktywny udział w posiedzeniach sądowych,
  • sporządzaniu i wnoszeniu środków odwoławczych - zażaleń, apelacji lub odpowiedzi na takie środki wniesione przez przeciwnika procesowego.

Krzysztof Komorniczak
PARTNER

Zarządza rozwojem sieci oddziałów w Holandii, na Litwie, Białorusi, Ukrainie i na Malcie. Specjalizuje się w transakcjach międzynarodowych. Jest także partnerem w kancelarii działającej w ramach Grupy ECDP – ZJPL International Lawyers.

Najnowsze publikacje

Podatkowy Przegląd Tygodnia 262

29 listopad 2023

Podatek minimalny

28 listopad 2023

Przelew dla oszusta: fiskus żąda dodatkowych dowodów

26 listopad 2023

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286