Doradztwo prawne

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszym dedykowanym doradcą, wybierz usługę z poniższej listy:

Restrukturyzacja
i przekształcenia
 • Łączenia spółek
 • Podziały spółek
 • Likwidacja i tworzenie spółek
 • Fuzje spółek

Krzysztof Komorniczak
Partner
Doradztwo korporacyjne
 • Doradztwo prawne
 • Obsługa transakcji zbycia udziałów
 • Sporządzanie umów

Krzysztof Komorniczak
Partner

tel: +48 531 743 200

tel: +48 531 743 200
krzysztof.komorniczak
@taxeokomorniczak.com

Transakcje międzynarodowe
 • zakładanie spółek zagranicą
 • obsługa prawna zagranicznych transakcji

Krzysztof Komorniczak
Partner

tel: +48 531 743 200

tel: +48 531 743 200
krzysztof.komorniczak
@taxeokomorniczak.com

Prawo pracy
 • Regulaminy pracy
 • Bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach

Krzysztof Komorniczak
Partner

tel: +48 531 743 200

tel: +48 531 743 200
krzysztof.komorniczak
@taxeokomorniczak.com

Postępowania
 • Reprezentacja procesowa przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz organami administracji państwowej

Krzysztof Komorniczak
Partner

tel: +48 531 743 200

tel: +48 531 743 200
krzysztof.komorniczak
@taxeokomorniczak.com

Docieramy do sedna spraw

Nasze usługi obejmują kompleksowe doradztwo prawne związane z prowadzoną przez klientów działalnością gospodarczą, w tym m.in. bieżące doradztwo prawne, reprezentowanie klientów w postępowaniach rejestrowych i sądowych z zakresu prawa korporacyjnego, obsługa transakcji zbycia udziałów oraz transakcji likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie przygotowania umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nasze usługi obejmują także prawo pracy. W tym zakresie przygotowujemy m.in. regulaminy pracy, wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Krzysztof Komorniczak
PARTNER

Zarządza rozwojem sieci oddziałów w Holandii, na Litwie, Białorusi, Ukrainie i na Malcie. Specjalizuje się w transakcjach międzynarodowych. Jest także partnerem w kancelarii działającej w ramach Grupy ECDP – ZJPL International Lawyers.

Wybrani klienci

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286