Postępowania

Zespół radców prawnych adwokatów oraz doradców podatkowych zapewnia profesjonalne reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami. Zakres naszych usług w tym obszarze to m.in.:

  • Obsługa postępowań podatkowych – występując jako pełnomocnicy, nasi specjaliści poprowadzą Państwa firmę przez wszystkie etapy sporu z organami podatkowymi (kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, postępowanie przed sądami administracyjnymi). Obsługa może dotyczyć zarówno postępowań wymiarowych, jak i na przykład postępowań w sprawie stwierdzenia nadpłaty lub zwrotu podatku
  • Sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych – uzyskanie indywidualnej interpretacji jest jedną z niewielu instytucji prawa podatkowego, która realnie chroni interesy podatnika. Nasza usługa polega na obsłudze postępowań w sprawie interpretacji indywidualnych, we wszystkich instancjach, od napisania wniosku, po ostateczną decyzję organu
  • Sporządzanie projektów pism procesowych – możliwe jest również zlecenie sporządzenia projektów pism procesowych w sprawach podatkowych, które następnie są składane samodzielnie przez klienta
  • Stały nadzór dotyczący postępowań podatkowych – w ramach tej usługi Taxeo zobowiązuje się do obsługi każdego postępowania podatkowego wszczętego wobec klienta z urzędu w zamian za zryczałtowaną opłatę miesięczną
  • Szkolenia z procedur podatkowych – usługa polega na przeprowadzeniu u klienta szkolenia w zakresie przepisów regulujących kontrolę podatkową i postępowanie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków kontrolowanych, terminów procesowych, przysługujących środków zaskarżania, a także w zakresie praktycznych warsztatów, jak sporządzać wnioski o interpretacje urzędowe i zaskarżać niekorzystne interpretacje
Anna Kiersnowska
Drzewiecka
PARTNER
Dyrektor Działu Podatków Bezpośrednich

tel: +48 531 743 807
email: anna.kiersnowska
@taxeokomorniczak.com

Doradca podatkowy

Specjalizacja: podatki bezpośrednie, schematy podatkowe. Zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji kluczowym klientom a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi. Uczestniczyła w wielu audytach podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych i sądowo – administracyjnych. Autorka licznych artykułów i publikacji o tematyce podatkowej. Doświadczony wykładowca. Prowadzi szkolenia z zakresu podatku PIT i CIT oraz z zakresu MDR

Najnowsze publikacje

Podatkowy Przegląd Tygodnia 262

29 listopad 2023

Podatek minimalny

28 listopad 2023

Przelew dla oszusta: fiskus żąda dodatkowych dowodów

26 listopad 2023

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286