Ceny transferowe

Nasi specjaliści wspomagają klientów TAXEO swoim doświadczeniem w zakresie cen transferowych. Profesjonalne wsparcie pozwala ograniczyć ryzyko negatywnych konsekwencji, m. in. w zakresie szacowania dochodu oraz sankcji podatkowych i karnych skarbowych. Oferujemy pełen katalog usług, które obejmują: 

  • identyfikację obowiązków dokumentacyjnych podatnika w obszarze cen transferowych
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych (lokalnej i grupowej) oraz weryfikację już istniejącej
  • przygotowywanie analiz cen transferowych (tzw. benchmarking lub analiza zgodności)
  • opracowanie polityki cen transferowych, w tym projektowanie zasad rozliczeń podmiotów powiązanych
  • analizę współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi w kontekście restrukturyzacji na gruncie przepisów o cenach transferowych
  • analizę prowadzonej przez podatnika działalności, mającą na celu rozpoznanie i określenie głównych obszarów ryzyka w zakresie cen transferowych
  • korektę cen transferowych (analiza warunków korekty cen transferowych oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia przez podatnika),
  • wsparcie w zakresie sporządzania informacji o cenach transferowych (TPR-C/TPR-P)
  • wsparcie w zakresie raportowania według krajów (powiadomienie CBC-P oraz informacja CBC-R)
Katarzyna Musialska
Dyrektor Działu Cen Transferowych

tel: +48 32 307 07 53
email: katarzyna.musialska
@taxeokomorniczak.com

Doradca podatkowy. Aktualnie specjalizuje się w tematyce cen transferowych i analizach benchmarkingowych. Koordynuje sporządzanie dokumentacji podatkowej, opinii podatkowych z zakresu cen transferowych, uczestniczy w czynnościach bieżącego doradztwa podatkowego, konsultacjach i audytach podatkowych. Autorka publikacji prasowych o tematyce cen transferowych. Specjalizacje: doradztwo podatkowe, podatki bezpośrednie, PIT, CIT, ceny transferowe

Najnowsze publikacje

Podatkowy Przegląd Tygodnia 262

29 listopad 2023

Podatek minimalny

28 listopad 2023

Przelew dla oszusta: fiskus żąda dodatkowych dowodów

26 listopad 2023

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286