Bieżące doradztwo

Oferujemy pełen zakres usług doradztwa podatkowego dla firm i osób indywidualnych. Do naszych specjalizacji należą: podatki bezpośrednie i pośrednie (akcyza, podatek VAT), audyty podatkowe, ceny transferowe oraz postępowania podatkowe. Nasze usługi to przede wszystkim:

  • stałe nadzory podatkowe (ryczałt miesięczny)
  • ekspertyzy i opinie, porady i konsultacje
  • analiza podatkowa umów i planowanych zdarzeń gospodarczych
  • badanie prawidłowości rozliczeń klienta w zakresie wybranych lub wszystkich tytułów podatkowych
  • sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych, przygotowywanie analiz danych porównawczych (benchmarkingowych)
  • reprezentacja lub pomoc w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
  • sporządzanie procedur podatkowych, w tym np. MDR, WHT, KKS, Strategie podatkowe
Joanna Szlęzak
Matusewicz
PARTNER

tel: +48 22 511 22 33
email: joanna.szlezak
@taxeokomorniczak.com

Adiunkt w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób prawnych oraz osób fizycznych. Jest autorką wielu publikacji z zakresu podatków i finansów, a także  kilkudziesięciu ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP.

Najnowsze publikacje

Podatkowy Przegląd Tygodnia 262

29 listopad 2023

Podatek minimalny

28 listopad 2023

Przelew dla oszusta: fiskus żąda dodatkowych dowodów

26 listopad 2023

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286