Doradztwo podatkowe

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszym dedykowanym doradcą, wybierz usługę z poniższej listy:

Ceny transferowe
 • Dokumentacja cen transferowych
 • Polityka cen transferowych
 • Analizy cen transferowych
 • Identyfikacja obowiązków dokumentacyjnych

Katarzyna Musialska
Dyrektor Działu Cen Transferowych

tel: +48 32 307 07 53

MDR
 • audyty MDR
 • procedury MDR
 • identyfikacja schematów podatkowych
 • zgłaszanie schematów podatkowych

Anna Kiersnowska Drzewiecka
Dyrektor Działu Podatków Bezpośrednich

tel: +48 32 307 07 53

Planowanie podatkowe
 • IP-BOX
 • Ulga B+R
 • Specjalne strefy ekonomiczne i Polska Strefa Inwestycji
 • Strategie podatkowe
 • CIT estoński

Joanna Szlęzak
Matusewicz
Partner

tel: +48 501 769 291

Bieżące doradztwo
 • Stałe nadzory podatkowe
 • ekspertyzy i opinie, porady i konsultacje
 • tax compliance
 • analiza podatkowa umów
 • sporządzanie procedur

Joanna Szlęzak
Matusewicz
Partner

tel: +48 501 769 291

Postępowania
 • obsługa postepowań i kontroli podatkowych
 • reprezentowanie klientów przed sądami
 • wnioski o interpretacje podatkowe
 • sporządzenie pism procesowych
Joanna Szlęzak
Matusewicz
Partner

tel: +48 501 769 291

Docieramy do sedna spraw

TAXEO oferuje pełen zakres doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi w zakresie wszystkich podatków i parapodatków, w tym m.in. podatków dochodowych, VAT i akcyzy oraz podatków lokalnych. Nasze usługi obejmują przygotowywanie opinii dotyczących zagadnień prawno-podatkowych, sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, opiniowanie umów, analizę podatkowych aspektów przedsięwzięć realizowanych przez podatników, przeprowadzanie audytów podatkowych, udzielanie konsultacji ustnych. Reprezentujemy podatników, płatników i inkasentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi. Świadczymy także usługi doradztwa w zakresie cen transferowych polegających m.in. na sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, badaniu obowiązku dokumentacyjnego, analizach benchmarkingowych oraz modelowaniu rozliczeń.
Joanna Szlęzak
Matusewicz
Partner
tel: +48 501 769 291
email: joanna.szlezak
@taxeokomorniczak.com

Wybrani klienci

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286