VAT w branży TSL

Informacje o szkoleniu

Termin: 05.09.2022

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 500 zł + VAT (uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Forma szkolenia: ONLINE

Prowadzący

Michał Samborski - Doradca podatkowy z kilkuletnią praktyką. Zastępca dyrektora działu podatków pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy. Specjalizuje się w podatku VAT. Autor licznych publikacji prasowych (m.in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, Puls Biznesu) oraz książkowych

Program szkolenia: 

1. Czynności w branży TSL a opodatkowanie VAT

 1. transport, spedycja, magazynowanie, przechowywanie, usługi logistyczne
 2. kiedy rozróżnienie rodzaju usług ma znaczenie?
 3. czynności opodatkowanie i nieopodatkowane VAT

2. Miejsce świadczenia 

 1. zasady ogóle; ich zastosowanie w branży TSL
 2. zasady szczególne dotyczące transportu towarów
 3. zasady szczególne dotyczące transportu osób
 4. usługi pomocnicze do usług transportowych
 5. import i eksport usług
 6. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: rozszerzenie działalności poza państwo siedziby

3. Obowiązek podatkowy

 1. zastosowanie regulacji VAT do usług TSL
 2. obowiązek podatkowy w imporcie usług
 3. czy świadczenia transportowe mogą stanowić usługę ciągłą?

4. Podstawa opodatkowania - refakturowanie kosztów a koszt dodatkowy usługi

5. Odliczanie podatku naliczonego

 1. odliczenie VAT w przypadku kart paliwowych
 2. zwrot zagranicznego VAT

6. Stawka podatku

 1. usługi związane z eksportem
 2. usługi związane z importem
 3. transport międzynarodowy
 4. dokumentacja wymagana do zastosowania stawki 0% transportu związane z eksportem i importem
 5. stawka 0% do części usługi transportowej w kontekście wyroku NSA z 7.05.2021 r., sygn.. I FSK 466/18
 6. stawka 0% a podwykonawstwo usług transportowych/ spedycyjnych w kontekście wyroku TSUE z 29.06.2017 r., sygn.. 288/16.

7. Faktura

 1. Treść
 2. termin na wystawienie
 3. Samofakturowanie: ułatwienie albo dodatkowa komplikacja

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286