• Start
 • Szkolenia
 • Międzynarodowe transakcje łańcuchowe – rozliczanie VAT

Międzynarodowe transakcje łańcuchowe – rozliczanie VAT

Informacje o szkoleniu

Termin: 05.08.2022

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 500 zł+ VAT (uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Forma szkolenia: ONLINE

Prowadzący

Michał Samborski - Doradca podatkowy z kilkuletnią praktyką. Zastępca dyrektora działu podatków pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy. Specjalizuje się w podatku VAT. Autor licznych publikacji prasowych (m.in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, Puls Biznesu) oraz książkowych

I. Część ogólna

1. Dostawa towarów jako czynność opodatkowana VAT

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

 1. zasady opodatkowania WDT
 2. przesłanki do zastosowania stawki 0%
 3. dokumentowanie WDT w świetle najnowszych orzeczeń sądowych i interpretacji organów podatkowych
 4. list przewozowy a dowody alternatywne

3. Eksport towarów

 1. pojęcie eksportu i zasady zastosowania stawki 0%
 2. dowód na dokonanie eksportu: potwierdzenie wyprowadzenia towarów a dokumenty alternatywne

4. Dostawy towarów dokonane poza terytorium kraju

 1. obowiązek rozliczenia a odwrotne obciążenie
 2. dokumentowanie, wykazanie w JPK

II. Ogólne zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych

1. Pojęcie transakcji łańcuchowych

 1. Rola „dostawy ruchomej”
 2. Reguły Incoterms

2. Reguły przy WDT

 1. organizacja transportu
 2. transport przeprowadzany przez pośrednika
 3. dopuszczalna swoboda w wyznaczeniu podmiotu wykazującego WDT
 4. ryzyko z perspektywy pierwszego sprzedawcy

3. Reguły przy eksporcie

 1. organizacja transportu
 2. eksport w VAT a załatwienie formalności celnych
 3. warunki dostaw, rola reguł Incoterms
 4. ryzyko z perspektywy pierwszego sprzedawcy

4. Studium wybranych przypadków w WDT i eksporcie

III. Zagadnienia szczegółowe

1. Eksport a odbiór towaru w porcie

2. Szczególne regulacje w przypadku towaru importowanego

3. Transakcje łańcuchowe w wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

 1. reguły dotyczące transakcji łańcuchowych a e-commerce (sprzedaż towarów do konsumentów)
 2. polski podatnik a sprzedaż wysyłkowa z innego państwa UE.

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286