Polski Ład 2.0 już od lipca!

21
Cze, 2022

Zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1265). 

W treści uzasadnienia do ustawy zmieniającej wskazano, że jej głównym celem jest ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego. Nowe regulacje mają także zapewnić stabilność systemu na kolejne lata. Rezultatem wprowadzonych zmian ma być polepszenie sytuacji zarówno pracowników etatowych, których źródłem przychodów jest stosunek pracy, jak również osób osiągających przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, kontraktów oraz innych rodzajów umów. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać zasadniczo od 1 lipca 2022 r., chociaż przepisy szczególne przewidują pewne wyjątki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją - POBIERZ INFORMATOR

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Siedziba: Żelazna 17d/104, 40-851 Katowice Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000772160, NIP 6342951440, REGON 382598286